HOVÄDZÍ DOBYTOK – OVCE – KOZY – JELENE – DANIELE – MUFLÓNY - ZOOZVIERATÁ - PSY – MAČKY – OSTATNÉ MALÉ ZVIERATÁ

NÁŠ TÍM

MVDr. Zuzana Krchníková

Veterinárka srdcom pre všetky veľké a malé prežúvavce. Špecializácia na andrológiu, reprodukčné technológie, chirurgiu, anestéziu a praktický lekár pre hospodárske zvieratá a farmovú zver.

Jaroslav Pokorádi, Ph.D.

Biológ s 12 ročnou praxou pre aplikáciu biotechnologických techník v praxi hlavne v chovoch hospodárskych zvierat a farmovej zveri. Ako prvý v štátoch EU a v Rusku zavádzal kontrolu reprodukčného zdravia samcov priamo na farme, hlavne býkov, capov, baranov a jeleňov.

Doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.

Expert na animálnu a humánnu genetiku, analýzy DNA a nutrigenomiku. S ARC spolupracuje ako externý poradca a konzultant pre genetický servis pre našich klientov. 

MVDr. Peter Cesnak

Embryológ s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti gynekologického vyšetrenia ultrazvukom, zisku embryí a embryotransféru hlavne pri veľkých a malých prežúvavcoch.  

IDUBA - The International Deer and wild Ungulate Breeders Association – je jedinečnou medzinárodnou platformou pre všetky spoločnosti, ktoré sa venujú oblasti jeleňovitej zveri. Podporuje medzinárodnú spoluprácu svojich členov, odovzdávanie nových poznatkov a dlhoročných skúseností. 

Sme radi, že sme sa stali členom a svoje dlhoročné skúsenosti a poznatky z chovu jeleňov, danielov a muflónov môžeme zúročiť pod renomovanou medzinárodnou záštitou.

...a ďalší spolupracovníci, ktorým ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné práce. 

Stali sme sa členom IDUBA!

Ing. David Hruška

Embryológ s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti gynekologického vyšetrenia ultrazvukom, zisku embryí a embryotransféru hlavne pri veľkých prežúvavcoch v Česku.  

Ing. Mojmír Odstrčil

Veterinárny technik a zootechnik s 20 ročnými skúsenosťami. Od začiatku je súčasťou nášho tímu, absolvoval niekoľko tisíc odberov ejakulátu samcov od hadov až po býkov.

Links and memberships:

International Deer & wild Ungulate Breeders Association / IDUBA 

https://iduba.info/

Slovak Association of Deer Farmers / SADF

www.sadf.sk

Gyncare

www.gyncare.sk

Minitube

www.minitube.com

Genetic potential

www.nu3gen.eu

  • Facebook_arc
  • Instagram_arc