top of page
Skuska_novy_web.jpg

ANDROLÓGIA

A GYNEKOLÓGIA

Kontrola pohlavného zdravia samcov a samíc.

Reprodukčné zdravie stáda je základom úspechu akéhokoľvek chovu. Nič nenechávajte na náhodu a pravidelne kontrolujte reprodukčné zdravie plemenných samcov a samíc v stáde. S naším mobilným laboratóriom pracujeme priamo na vašej farme, aby sme zvieratá vyšetrili v ich domácom prostredí a bez stresu.

Andrologické vyšetrenie všetkých druhov samcov

 • vyšetrenie a diagnostika reprodukčnej sústavy – hlavne semenníky, prostata metódou USG (ultrasonografia)

 • celkové vyšetrenie pohlavnej sústavy samcov, hlavne býkov, baranov, capov a samcov farmovej zveri

 • komplexné makroskopické a mikroskopické laboratórne vyšetrenia spermií priamo na farme špičkovou technológiou

 • vyšetrenie plodnosti – stanovenie a vyšetrenie 18 faktorov kvality ejakulátu  

 • liečba  podmienečnej alebo celkovej neplodnosti 

 • odber, spracovanie a uchovanie ejakulátu špičkových plemenníkov

 • spracovanie ejakulátu podľa požiadaviek klienta

 • mikrobiologické vyšetrenie ejakulátu s antibiogramom

 • výplach preputia a mikrobiologické vyšetrenie preputiálneho výplašku

Gynekologické vyšetrenie všetkých druhov samíc

 • vyšetrenie a diagnostika reprodukčnej sústavy – vaječníky, maternica, krčok metódou USG (ultrasonografia)

 • diagnostika gravidity ultrazvukom alebo laboratórne z mlieka/krvi

 • synchronizácia ovulácie samíc domácich zvierat, hospodárskych zvierat a farmových druhov zvierat

 • riadená umelá inseminácia - oplodnenie samíc cez fixáciu krčka maternice priamo do tela/rohu maternice alebo priamo do rohu maternice laparoskopickou metódou cez brušnú dutinu

 • zisk embryí u druhov: ovca, koza, muflón, jeleň, daniel, HD a výkon embryo-transféru podľa druhu (IU, laparoskopicky)

Liečba problémov s reprodukčnou sústavou

bottom of page