top of page
ARC_slovakia_andrologicke_vysetrenie_007

GENETICKÝ

SERVIS

Poznajte genetickú výbavu svojich zvierat a spravte si kompletnú genomiku jednotlivých zvierat. Úroveň poznania DNA vám pomôže ku kvalitnému priparovaciemu plánu bez príbuzenského kríženia (tzv. inbreeding depresia). 

Určenie rodičovstva na základe DNA (matky a otca)

Analýza a určenie priparovacieho programu farmy

Monitoring a kontrola príbuzenského kríženia - eliminácia tzv. Inbreeding depresie

Animálne modely podľa genetickej štruktúry (priparovacie plány)

Nastavenie chovu farmovej zveri (jeleň, daniel, muflón)

bottom of page