top of page

Andrológia naša každodenná

Na svete je veľa poučiek a definícií. Slová premieňame do praxe takmer každý deň už 17 rokov, preto si dovolím skromne povedať, že sme si v ARC vytvorili vlastnú definíciu. Založenú na poznatkoch mojich predchodcov, ale vyskúšanú a overené tisíckami vyšetrení spermií samcov viacerých živočíšnych druhov. Tak som si dovolil pridať pár podstatných informácií navyše.

ANDROLÓGIA je odbor, ktorý sa odštiepil od urológie smerom k reprodukčným funkciám samcov (aj keď sú samozrejme spoločné urogenitálne orgány) a je zameraný na funkčnosť a zdravie pohlavnej sústavy a určuje plodnosť, podmienečnú plodnosť a neplodnosť jedinca (fertilita, subfertilita a infertilita).  Praktická andrológia spočíva v komplexnom andrologickom vyšetrení a to pozostáva z:


  • klinického vyšetrenia pohlavnej sústavy samcov – semenníky, predkožka, penis, prídavné pohlavné žľazy (adspekčne a palpačne),

  • odber ejakulátu a jeho makroskopické vyšetrenie (pri odbere kontrola penisu, po odbere hodnotenie farby, pachu, konzistencie, ph ejakulátu),

  • mikroskopické vyšetrenie ejakulátu systémom CASA (Computer Assisted Sperm Analysis): diagnostikuje sa hlavne komplexná analýza kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov spermií a to hlavne koncentrácia spermií,  progresívna pohyblivosť, počet životaschopných spermií, priemerná dráhová rýchlosť a % patologických spermií,

  • odber natívneho ejakulátu pre bakteriologické vyšetrenie v prípade pozitívneho bakteriálneho obrazu pri mikroskopickom vyšetrení - potvrdenie/vylúčenie STI (pohlavne prenosných infekcii).

Výsledkom je celkové andrologické zhodnotenie reprodukčného zdravia donora  a výstupom je založenie zdravotnej andrologickej karty samca a výstupný protokol o reprodukčnom zdraví donora.  Zmysel andrológie je pomáhať prinavrátiť samcov reprodukčné zdravie vhodnou terapiu v prípade subfertility, resp. infertility. Andrologická prevencia je pojem, ktorý používame pri chovných samcoch, ktorí by mali absolvovať pravidelné andrologické vyšetrenia pre bezproblémové krytie, skoky, sexuálne aktivity, ktoré vedú k produkcii zdravých potomkov a kontrolovanému reprodukčnému zdraviu.


Jaroslav Pokorádi, Ph.D. –

MVDr. Zuzana Krchníková

Animal Reproduction Centre

Veterinárna ambulancia a reprodukčné centrum, Budmerice
Comments


bottom of page