top of page

Inseminácia psov a mrazenie ich spermií

Inseminácia psov, resp. súk je v podstate záverom celého reprodukčného procesu od odberu a vyšetrenia ejakulátu psa, cez sledovanie suky a jej progesterónovej hladiny v krvi, až po samotný úkon asistovanej inseminácie, čo predstavuje vpravenie inseminačnej dávky plnej zdravých spermií do tela maternice.

Podľa tejto definície z prvého odstavca si vieme jednotlivé procesy rozdeliť na podrobnejšie detaily. Animal Reproduction Centre dáva hlavný dôraz na reprodukčné zdravie oboch zúčastnených, čiže aj donora spermií, tak aj sučky – prijímateľky.


Donor - pes

Ktorý by mal predstavovať darcu a majiteľ chce tohto psa odobrať na priamu insemináciu čerstvým / zachladeným ejakulátom, alebo neskoršiu insemináciu s mrazenou inseminačnou dávkou, resp. predať inseminačné dávky do zahraničia (uskladnenie mrazených spermií v tzv. inseminačných dávkach, ďalej len ID), tak musí v našom reprodukčnom centre prejsť dvoma typmi vyšetrení a to:

1. Komplexné andrologické vyšetrenie – priamo u nás, kde sa vyšetrí kvalita spermií v 15 sledovaných faktoroch, kde najdôležitejšie sú koncentrácia, progresívna pohyblivosť, dráhová rýchlosť spermií, % patologických spermií, morfológia spermií a počet životaschopných spermií v dávke;

2. Mikrobiologické vyšetrenie s genetickou detekciou Real-Time PCR hlavne pohlavne prenosných infekcií (sexually transmitted infection (STI), ktoré predstavujú hlavne rody Mycoplasma, Ureaplasma a Chlamýdie.


Mollicutes je trieda baktérií z kmeňa Firmicutes. Mollicutes sú veľmi malé baktérie, ktorým chýbajú bunkové steny. Majú predilekciu na slizničné a serózne povrchy a najčastejšie spôsobujú choroby močovo-pohlavných a dýchacích ciest. Mycoplasma spp. a Ureaplasma spp. predstavujú infekcie psov spojené s neplodnosťou samíc, vulvovaginitídou, problémy so zahniezdením embrya v maternici, rannou embryonálnou mortalitou, potratmi, narodením slabých šteniat, resp. popôrodné sepsy mláďat, sekundárne infekcie maternice, ktoré môžu viesť až k pyometre. Pri samcoch môžu spôsobovať postupnú stratu libida, zníženú kvalitu spermií, vezikulitídu, prostatitídu (zápal prídavných pohlavných žliaz), poškodenie spermatogenézy, a tým aj zníženie fertility samcov.


Pri pozitívnom náleze mykoplaziem alebo ureplaziem je naordinovaná terapia a pes je skontrolovaný 4 až 6 týždňov od poslednej dávky antibiotík. Liečba pozitívnych jedincov je efektívna pomocou dvoch skupín ATB, ktorými sú tetracyklíny alebo flourochinolóny. Veľmi podstatná je dĺžka liečby, ktorú odporúčame minimálne na 4-6 týždňov, a to z dôvodu potreby precíznej farmakokinetickej prestupnosti do epitelu semenotvorných kanálikov. Vďaka obranným mechanizmom semenníkov, ktoré sú imunitne privilegovaný orgán s krvnou bariérou, je eliminácia bakteriálnej infekcie zo semenníkov zásadný problém, pri kratšom čase liečby, ako pri iných orgánových sústavách (napr. Doxycyklín s kombináciou Seminogen Ayurveda Veterinary a probiotikami).


Až na základe dobrého stavu spermií a negatívneho nálezu na STI sa pristupuje k finálnemu mrazeniu. Je nesmierne dôležité, aby bol donor a jeho ejakulát zdravý, bez prítomnosti baktérií, ktoré by mohli spôsobiť sučke až fatálne reprodukčné a zdravotné problémy.
Z pohľadu kvality sa po zamrazení pejet (ID) v tekutom dusíku vždy robí v našom centre jedna kontrolná vzorka, ktorá sa rozmrazuje a skontroluje sa kvalita spermií po mrazení. Táto kontrola je dôležitá, aby sme vedeli s akým množstvom zdravých, životaschopných spermií budeme inseminovať sučku. Každý skok je zaprotokolovaný s výstupom pre majiteľa a dávky archivované v tekutom dusíku pri teplote -196°C. A ako dlho vydržia inseminačné dávky? V podstate môžete mať zamrazeného svojho psa na veky vekov, pretože zatiaľ žijeme veľmi krátko, aby sme mohli tvrdiť iné, ale človek vie kryokonzerváciou mraziť od sedemdesiatych rokov a ID nemenia svoju kvalitu počas doby archivácie, čo dnes predstavuje viac ako 50 rokov. Chovateľ si samozrejme môže doniesť aj svoju inseminačnú dávku zo zahraničia, ale mal by určite apelovať na testy RT-PCR a to hlavne STI (mycoplazmy/ureaplazmy/chlamýdie). Je potrebné konštatovať, že máme skúsenosť, že aj inseminačné dávky psov zo zahraničia boli infikované spomínanými baktériami, ktoré zásadne ovplyvňujú zdravie zvierat.


Naše reprodukčné centrum za posledných 10 rokov optimalizovalo spracovanie spermií post mortem, to znamená, že spermie sú získané zo semenníkov, resp. prísemenníkov po smrti, čiže napríklad po zranení, úhyne alebo utratení zo zdravotných indikácii. Rovnako sa ID môžu vyrobiť aj následne po kastrácii psíka, kde sa majiteľ rozhodne si „genetiku svojho psa“ zamraziť pre budúce generácie. Metodiku sme optimalizovali napríklad aj na vlkovi dravom, ktorý je chránený druh a uskladnenie spermií môže v budúcnosti pomôcť v jeho ochrane. Postup kontroly a vyšetrenia spermií je obdobný ako pri natívnom ejakuláte.


Prijímateľka - sučkaPri samiciach / sučkách je dôležitá gynekologická kontrola USG a sledovanie dní hárania s hladinou progesterónu. Ten po 10 dňoch hárania odporúčame robiť každých 24-48 hodín. Keďže podobný problém s možnou infekciou STI môžu mať aj samice (predchádzajúcim krytím alebo aj od matky po pôrode) tu je pri zavretom krčku maternice komplikované vykonať ster zo sliznice maternice pre genetickú detekciu STI, tak odporúčame tetracyklínovú sadu ATB aplikovať 2 mesiace pred očakávaným plánovaným krytím (napr. Doxycyklín kombináciou s probiotikami).Pred samotnou asistovanou insemináciou sa inseminačná dávka rozmrazí, nariedi špeciálnym ochranným médiom, skontroluje životaschopnosť spermií a je pripravená na použitie. Asistovanú insemináciu vykonávame v našom reprodukčnom centre v Budmericiach dvoma spôsobmi. Aký spôsob zvolíme je na konzultácii s chovateľom. Prvý spôsob je vpravenie inseminačnej dávky priamo do tela maternice pomocou optického TCI endoskopu Storz, pod kontrolou kamery. Tento spôsob sa označuje IUI (intrauterinná inseminácia) alebo aj TCI (transcervikálna inseminácia). Druhou možnosťou je chirurgický spôsob, kde cez malú incíziu cez brušnú dutinu sa inseminačná dávka vkladá priamo do lumena tela maternice, resp. aj priamo do rohov. Tento spôsob vyžaduje narkózu sučky a je vhodnejší napríklad ak je anatomicky anomálny kŕčok maternice, alebo je sučka nepokojná, resp. ak je napr. veľmi nízka kvalita spermií (oligozoospermia).


Kontrola úspešnosti riadenej asistovanej inseminácie je medzi 25 až 30 dňom od inseminácie a vykonáva sa sonograficky. Počas gravidity sledujeme vývoj plodov a odporúčame USG každé 2-3 týždne.

Náš spoločný cieľ (Animal Reproduction Centre a chovateľa) by malo byť zdravé potomstvo od zdravých uchovnených rodičov. Nič nie je dôležitejšie ako reprodukčné zdravie 😊


Jaroslav Pokorádi, Ph.D. – MVDr. Zuzana Krchníková

Animal Reproduction Centre

Veterinárna ambulancia a reprodukčné cenrum

コメント


bottom of page