top of page

Príprava suky na pripúšťanie a insemináciu

Dosiahnutie úspešnej gravidity a primeraného počtu šteniat na vrh závisí od zdravotného stavu donorov a správneho načasovania párenia/inseminácie. Sučky sú monoestrálne zvieratá, čo znamená, že zvyčajne dosahujú iba jeden až dva reprodukčné cykly za rok. Hoci sú dobre objasnené vzťahy medzi behaviorálnymi, hormonálnymi a fyziologickými udalosťami počas cyklu, ich prejavy a trvanie značne varírujú u jednotlivých súk.


V dnešnom blogu sa budeme venovať príprave sučky na riadenú insemináciu alebo prirodzené krytie, resp. tomu, čo by mala absolvovať sučka predtým, ako sa rozhodneme privítať na svet šteniatka.


Kontrola zdravotného stavu suky


Základom je klinické posúdenie jej zdravotného stavu, ktorého súčasťou je aj anamnéza jej predchádzajúcich háraní a pôrodov. Rovnako by mal byť zhotovený tzv. celkový gynekologický profil. Súčasťou gynekologického profilu je krvný obraz a základné biochemické ukazovatele, ako sú pečeňové a obličkové parametre a vyšetrenie štítnej žľazy. Nedostatočná funkcia štítnej žľazy totiž môže byť dôvodom nepravidelnej ruje, neplodnosti, potratov alebo mŕtvo narodených plodov. Po týchto vyšetreniach nasleduje USG dutiny brušnej zamerané hlavne na reprodukčný aparát. Za normálnych okolností sú vaječníky a maternica u zdravej sučky takmer nezobraziteľné. Veterinárny lekár si všíma prípadné cysty alebo novotvary vaječníkov, náplň maternice, krčok maternice, prípadne močový mechúr.

Ďalším dôležitým bodom je bakteriologické a genetické vyšetrenie z vaginálneho výteru a to hlavne na prítomnosť baktérií, ktoré spôsobujú pohlavne prenosné infekcie. A zároveň sa časť vzorky posiela vyšetriť na Herpes vírus.


Medzi najčastejšie baktérie zistené kultivačným vyšetrením patria E. coli, ktoré svojim endotoxickým účinkom môžu spôsobovať rannú embryonálnu mortalitu, pyometru a iné závažné reprodukčné problémy.


Genetické vyšetrenie vaginálneho výteru je zamerané na prítomnosť TSI (pohlavne prenosné infekcie – Mycoplasma spp, Ureaplasma spp, Chlamydia spp.). Tieto rody baktérií spôsobujú závažné reprodukčné problémy u súk, ale aj psov, ktoré spôsobujú embryonálnu mortalitu, pyometru, nešpecifické úhyny čerstvo narodených šteniatok a môžu končiť až trvalou neplodnosťou súk aj psov. O nich sme písali v minulosti a nájdete ich na webovej stránke.


Ak sú všetky tieto vyšetrenia v poriadku, môžeme pristúpiť už pri rujnej sučke k vyšetreniu progesterónu a vaginálnej cytológie. Obe tieto diagnostické metódy súbežne robené, môžu pomôcť určiť čo najpresnejší termín krytia, alebo inseminácie. Práve preto, že u každej suky je to individuálne a nie je dobré sa riadiť všeobecnou „tabuľkou“ ako a kedy kryť. Súhrn vyššie spomínaných faktorov nám dáva celkový individuálny profil konkrétnej sučky.


Filozofiou našej reprodukčnej ambulancie je použitie iba zdravotne nezávadného ejakulátu (overené, testované a bezpečné spermie), ktorý je použitý pri riadenej inseminácií pre zabezpečenie zdravia oboch rodičov. Je to dôležité aj pre vás, chovateľa sučky, aby všetky snahy nevyšli navnivoč. Zdravá sučka a chorý (infekčný) pes môže spôsobiť neúspešné krytie. Veľkou výhodou riadenej inseminácie pod kontrolou endoskopu (chovateľ vidí celý úkon na vlastné oči) je skutočnosť, že eliminujeme bakteriálnu nálož ejakulátu (použijete iba frakciu so spermiami) a doplníme výživu a energiu pre spermie, čo zvyšuje úspešnosť inseminácie. Rovnako pri použití média obohateného o antibiotika znižujete možnosť nakazenia suky. Neposlednou výhodou endoskopickej intrauterinnej inseminácie je aj fakt, že vizuálne skontrolujete sliznicu vagíny a následne aj krčok maternice (vylúčiť rôzne patologické stavy krčka, resp. anomálie, ktoré môžu byť jednou z príčin neúspešného krytia). Pre lepšie pochopenie fyziológie ovulácie si dovolíme v stručnosti popísať ovariálny cyklus súk.


Odber ejakulátu a jeho mikroskopická kontrola zabezpečia použitie iba kvalitných a zdravých spermií.Ovariálny cyklus


Trvanie a prejavy cyklu sú u každej suky variabilné, pričom prvé (pubertálne) háranie nastáva vo veku 6-14 mesiacov. Fyziologicky však má suka „čas“ na prvé háranie do veku dvoch rokov. Pokiaľ sa neobjaví háranie do tohto času, tak je čas navštíviť špecialistu na reprodukciu, aby sa zistila príčina a suke pomohol. Zvyčajné trvanie cyklu je 2-3 týždne a prebieha v štyroch fázach, ktoré sú riadené pohlavnými hormónmi.


Prvá fáza je proestrus, v ktorom dominantnú rolu zohrávajú hlavne estrogény a potom FSH (folikulostimulačný hormón) a LH (luteinizačný hormón). V tomto období sa vnútorné prostredie pohlavných orgánov pripravuje na oplodnenie, dochádza k tvorbe a dozrievaniu folikulov na vaječníkoch, ktoré postupne zrejú, až pokiaľ sa neuvoľnia vajíčka do vajcovodov a zároveň dochádza na vaječníkoch k tvorbe žltých teliesok.


Začiatok druhej fázy, estru, sa vyznačuje zmenou správania suky a postupnej tolerancii až vyhľadávania psa na párenie. Hladina estrogénov v krvi postupne klesá a dominantnú úlohu preberá progesterón, tvorený žltými telieskami, ktorého účinkom sa okrem iných faktorov pripravuje vnútorné prostredie maternice na uhniezdenie vajíčka. Pri pravidelnej kontrole progesterónu zo séra krvi vieme upresniť štádium estra a stabilitu žltých teliesok, ktorých produkcia progesterónu má stúpajúci trend.


Treťou fázou je diestrus, v ktorom po úspešnej inseminácii (prirodzenej alebo riadenej) nastane oplodnenie vajíčok a ich postupné uhniezďovanie sa v maternici. Suka odmieta psov, dochádza ku zväčšeniu mliečnej žľazy a hladina progesterónu sa drží na stabilnej hladine. Tá je odlišná aj medzi plemenami, ale rozdiely sú aj individuálne. Vo všeobecnosti sa pohybuje medzi 18 – 30 ng/ml a stabilita úrovne progesterónu je dôležitá počas celej doby gravidity. Je akýmsi ochrancom gravidity u suky počas 60 dní gravidity je jeho úroveň stabilná bez veľkých rozdielov. Pokiaľ suka – budúca mama vykazuje akékoľvek problémy je potrebné navštíviť veterinára a preventívne skontrolovať koncentráciu progestéronu. Z terapeutických dôvodov sa dá suke pomôcť a progesterón injekčne doplniť, pokúsiť sa stabilizovať graviditu pri hormonálnom deficite až do termínu pôrodu. Veľmi prospešná je aj diagnostika koncentrácie progesterónu v posledných dňoch gravidity a to hlavne v rozmedzí 63-65 dňa pre stanovenie presného termínu pôrodu, resp. pokiaľ sa má zo zdravotných dôvodov vykonať sekcia, čiže cisársky rez. Pred blížiacim sa pôrodom rapídne klesne koncentrácia progesterónu až pod úroveň 3 ng/ml. Diestrus sa končí pôrodom suky.


Poslednou fázou je anestrus, fáza reprodukčného pokoja, kedy dochádza ku reparačným mechanizmom v reprodukčnom aparáte suky. Trvá priemerne 18-20 týždňov. Žlté telieska zanikajú a postupne sa vaječníky vrátia do svojej pôvodnej veľkosti s hladkým povrchom.


Najpraktickejší nástroj na vhodné načasovanie inseminácie/párenia je sledovanie koncentrácie sérového progesterónu u suky v kombinácii s cytologickým vyšetrením steru z pošvy. Vhodné je začať 5-7 dní po prvom spozorovaní hárania u suky (krvavý výtok, opuch vulvy). Prvé merania sa opakujú väčšinou v intervale 3-4 dní, pokiaľ začne koncentrácia progesterónu výraznejšie stúpať je vhodné merania opakovať každé 1-2 dni. Ideálna doba na párenie / insemináciu nastáva približne 48-60 hodín po ovulácii, kedy hodnoty koncentrácie progesterónu dosahujú hodnoty 12 - 17 ng/ml (vysoko variabilné vzhľadom na plemeno, vek a mnohé iné faktory). Zároveň je veľmi dôležitá aj skutočnosť akými spermiami sa ide inseminovať. Ak ide o čerstvé alebo chladené spermie, tak tento čas je ideálny, ak idem inseminovať mrazenými spermiami, tak sa inseminácia prevedie čo najneskôr a to v rozmedzí 19 - 25 ng/ml. Vždy je dôležité skontrolovať kvalitu spermií donora – psa tesne pred insemináciou a k zistenej kvalite/nekvalite prispôsobiť čas inseminácie. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že zdravé a čerstvé spermie vo veľmi dobrej andrologickej kvalite sa môžu použiť aj na 40 hodinu po ovulácii pretože ich vitalita v pohlavných orgánoch samice je dobrá a vedia prežiť aj 3-4 dni. Mrazené spermie podľa kvality žijú len max. 1 deň, resp. aj menej a preto sa doporučuje ich použitie až vtedy, keď vieme, že vajíčka už čakajú v rohoch maternice. Doplnkovým a o to dôležitejším vyšetrením je cytologické posúdenie rohovatenia epitelu pošvy – tzv. vaginálna cytológia. Posúdenie buniek a prítomnosť jadier v nich je signifikantné pre spresnenie termínu inseminácie. Ak totiž napríklad koncentrácia progesterónu ukazuje inseminovať, ale cytológia z pošvy vykazuje pomer jadrových a bezjadrových buniek 50:50, tak vieme, že čas na insemináciu ešte nie je. AK stúpne % zastúpenie bezjadrových buniek nad 90% a potvrdí sa vhodná koncentrácia progesterónu tak vieme, že je čas na oplodňovanie 😊.Ukážka jadrových a bezjadrových buniek pomocou vaginálnej cytológieMožnosti oplodnenia suky


Pri ideálnom načasovaní je vhodné byť už rozhodnutý, aký spôsob oplodnenia si zvolíme. Prirodzené párenie je spojené s rizikom zranenia zvierat (agresia, mechanické traumy pri párení), nedostatočnej skúsenosti zvierat a prenosom pohlavných chorôb. Umelá inseminácia vylučuje tieto faktory a je možné dôkladne vyšetriť inseminačnú dávku, ktorú suka dostane a tým vylúčiť faktor infertility samca. Inseminačné dávky poznáme čerstvé, chladené a mrazené. Tak, ako sme spomínali už predtým, tak najdlhšiu prežívateľnosť a kvalitu vykazujú čerstvé dávky, potom chladené a nakoniec mrazené. Okrem prirodzeného krytia (prirodzenej inseminácie) poznáme tzv. vaginálnu insemináciu (v našom reprodukčnom centre ju nepoužívame), TCI - transcervikálna inseminácia, resp. IUI intrauterinnú insemináciu a tzv. chirurgickú insemináciu. V našej reprodukčnej ambulancii preferujeme TCI/IUI insemináciu, kde pod kontrolou kamerového endoskopu, špeciálneho pre insemináciu psov, sa inseminačná dávka zavedie priamo do tela maternice cez krčok. Pokiaľ je inseminačná dávka horšej alebo zlej kvality (napr. mrazená ID), tak sa doporučuje chirurgická inseminácia, ktorá spočíva v tom, že pri krátkej narkóze a cez malú incíziu brušnej steny sa spermie vpravia priamo do rohov maternice, kde by už mali čakať vajíčka. Týmto spôsobom sa šetrí energia spermií, ktorú by pravdepodobne nemali a zvyšujeme tým šancu na úspešnosť oplodnenia.


Vo všeobecnosti pri zdravých zvieratách sa pohybuje úspešnosť inseminácie čerstvými resp. chladenými dávkami nad 80%. Pri reinseminácii sa pravdepodobnosť úspešného oplodnenia ďalej navyšuje.TCI/IUI – vnútro maternicová inseminácia pomocou kamerového endoskopuÚspešnosť oplodnenia sa kontroluje na 25. - 30. deň USG vyšetrením. Určenie počtu plodov nie je možné vždy odhaliť sonografickým vyšetrením, na presné určenie počtu plodov je vhodné RTG vyšetrenie v období okolo 50. dňa gravidity, kedy je to bezpečné ako pre mamu, tak aj šteniatka v maternici.


Ak máte akékoľvek otázky a problémy reprodukčného zdravia vašich zverencov, neváhajte sa obrátiť na našu reprodukčnú ambulanciu.

Zdraví rodičia sú základ pre zdravé potomstvo. Súčasťou reprodukčnej ambulancie je aj „spermobanka“ rôznych druhov plemien hlboko mrazených a archivovaných v tekutom dusíku pri teplote -196°C.


Jaroslav Pokorádi, Ph.D. –

MVDr. Zuzana Krchníková

Animal Reproduction Centre

Veterinárna ambulancia a reprodukčné centrum, Budmerice

Comments


bottom of page